hirdetésbanner hirdetésbanner hirdetésNAGYKANIZSA ÉS A DUNÁNTÚL INFORMÁCIÓS WEBOLDALA
Logó   2018. December 18. Kedd, Auguszta
 
hirdetések

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

Adatkezelési szabályzat

A felhasználók személyes adatainak kezelése, védelme 

Az oldal üzemeltetője a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. 

Amikor Ön a Netkanizsa.hu szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal saját adatait is átadja részünkre. Ennek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része, pedig az Ön hozzájárulásával (regisztrációs formula kitöltése) kerül birtokunkba. Az üzemeltető elkötelezi magát, hogy ezen adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Látogatónk regisztrációkor önként adják adataikat. A regisztrációs útmutatóban jelezzük melyik megadott adat lesz publikus, illetve csak belső felhasználásra kerül sor. Amennyiben publikus az információ nem vállalunk érte felelősséget, hogy más ezzel nem él vissza, vagy nem használja fel saját érdekében az adatokat.  Kérjük felhasználóinkat a publikus adatokat kellő körültekintéssel adják meg! 

1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az üzemeltető által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
  • A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet.

2. Az üzemeltető adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai 

Az üzemeltetőnek a felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében.

A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt az üzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha az üzemeltető a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

3. Az üzemeltető általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata 

Az üzemeltető a személyes adatokat elsősorban az alábbiakban bemutatott tevékenységek kapcsán kezeli.

A felhasználó személyes adatait az üzemeltető a regisztrációt követően jogosult rögzíteni nyilvántartó rendszereiben. A személyes adatok kezelésének célja, a regisztrált felhasználók tájékoztatása. A regisztrált felhasználó adatait az üzemeltető csak a felhasználó kérésére törli fizikailag a rendszerből.

A felhasználó adatainak az üzemeltető nyilvántartó rendszereiben történő rögzítését követően az üzemeltető minden, a felhasználó egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak a felhasználó személyes adataival, illetve ügyfélszámával történő azonosítást követően jogosult végrehajtani.

Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot a felhasználó nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy az üzemeltető jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirleveleket és értesítőt az Üzemeltető küldi, amelyekről csak a regisztráció törlésével lehet leiratkozni.

4. Reklamáció kezelés / hibabejelentés 
Az üzemeltető a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, a megkeresés formájától függően email-ben, telefonon a részletezett azonosítást követően fogadja és válaszolja meg.

5. Egyéb 
A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából valamint a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

FIGYELEM! Bármilyen okból törvénybe ütköző tevékenység esetén az oldal üzemeltetői fenntartják a jogot arra, hogy az érintett eseményekről és felhasználó(k)ról gyűjtött összes információt az ügyben illetékes hatóságoknak átadják!


hirdetések

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

Apróhirdetésingyen.hu

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetés

banner hirdetésRólunk
Kapcsolat
Szabályzat
Adatkazelés
Netkanizsa.hu © 2007 - 2015. Minden jog fenntartva!